XVIII Otwarty Konkurs Kompozytorski im. A.Didura

XXX Festiwal im. Adama Didura 

16 - 26 września 2020 Sanok

XXVIII Ogólnopolski Otwarty Konkurs Kompozytorski im. Adama Didura

Biuro Organizacyjne XXX Festiwalu im. Adama Didura ogłasza XXVIII Ogólnopolski Otwarty Konkurs Kompozytorski im. Adama Didura dla twórców, którzy do dnia 31 XII 2020 roku nie ukończą 30. roku życia.

Tematem konkursu jest pieśń, aria na głos solowy z towarzyszeniem fortepianu lub kwartetu smyczkowego.

Prace opatrzone godłem i dopiskiem: "XXVIII Ogólnopolski Otwarty Konkurs Kompozytorski im. Adama Didura" należy nadsyłać pod adres: Sanocki Dom Kultury, ul. Mickiewicza 24 , 38-500 Sanok, tel/fax 13 46 310 42

Termin nadsyłania prac upływa 21 sierpnia 2020 roku.

Wewnątrz koperty opatrzonej godłem, zawierającej kompozycję konkursową, powinna znajdować się zamknięta koperta opatrzona tym samym godłem z krótką informacją o kompozytorze, 2 zdjęcia, opis utworu dotyczący wskazówek interpretacyjnych, adres domowy i adres do korespondencji, telefon.

Autorów wykorzystujących obcojęzyczne teksty w partiach solowych kompozycji prosimy o dołączenie duplikatów tekstu partii solowych w języku oryginalnym wraz z tłumaczeniem w języku polskim.

Do konkursu będą kwalifikowane tylko prace niepublikowane, niewykonywane, nienagrywane i nienagradzane.

Nagrodzone kompozycje stanowią własność Sanockiego Domu Kultury i wszelkie wykonania, publikacje winne być uzgodnione z organizatorem Konkursu.

Ogólna suma nagród wynosi 6000 zł. O podziale nagród zadecyduje jury konkursu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu 31 sierpnia 2020 r.

Wręczenie nagród i prawykonanie najlepszej kompozycji nastąpi podczas XXX Festiwalu im. Adama Didura.

Skład sądu konkursowego XXVIII Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu Kompozytorskiego im. Adama Didura: Eugeniusz Knapik, Wojciech Widłak, Wojciech Ziemowit Zych

Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.sdksanok.pl

( inf. Sanocki Dom Kultury)