VI Międzynarodowy Konkurs im. Tadeusza Wrońskiego na Skrzypce Solo

Konkurs im. Tadeusza Wrońskiego na Skrzypce Solo
jest jedynym prawdziwym konkursem skrzypcowym na świecie
właśnie dlatego, że jest to konkurs na skrzypce SOLO
Ruggiero Ricci

VI Międzynarodowy Konkurs im. Tadeusza Wrońskiego
na Skrzypce Solo
Warszawa 23 – 30 września 2020

Organizatorzy:
Fundacja „Skrzypce” im. Tadeusza Wrońskiego,
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina W Warszawie

Patron Konkursu:
Profesor TADEUSZ WROŃSKI (1915 - 2000)
Urodzony w 1915 r. w Warszawie. Dyplom z odznaczeniem w klasie skrzypiec Konserwatorium Warszawskiego otrzymał w 1939 roku. W 1948 roku ukończył z wyrożnieniem Conservatoire Royale de Musique w Brukseli. Skrzypek, solista, kameralista (duet sonatowy, kwartet smyczkowy, Kwintet Warszawski). W latach 1955–1965 koncertował wielokrotnie w Europie i Azji. Nagrał wielką ilość arcydzieł skrzypcowych dla radia, TV, oraz na płyty. Współzałożyciel Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków i Stowarzyszenia Polskich Artystow Lutnikow. Od 1949 związany z Akademią Muzyczną w Warszawie (Rektor w latach 1973-75). W latach 1965– 1986 pracował w USA, w Indiana University School of Music w Bloomington. Wychowawca wielkiej rzeszy muzyków w Polsce i w USA. W roku 1993 uhonorowany tytułem doctora honoris causa AMiFC w Warszawie. Autor licznych opracowań dzieł skrzypcowych i książek o problemach kształcenia muzyków: „Zagadnienia gry skrzypcowej - Intonacja, Aparat gry, Technologia gry skrzypcowej, Palcowanie”, „Studium edytorskie o sonatach i partitach J.S.Bacha”, „Zdolni i niezdolni”, „O czym nie ma czasu mówić o lekcjach”, „Magia życia”, ”Artysta w krainie myśli”, Resztki z mojej szuflady”. Juror na wielu konkursach skrzypcowych, lutniczych i muzyki kameralnej, takich jak, m.in. Konkurs im J.S. Bacha w Lipsku, Konkursy H. Wieniawskiego w Poznaniu, Konkursy Lutnicze i Kameralne w Liege, Konkursy im Carla Nielsena w Odense, i wiele innych. Zafascynowany problematyką talentu i metodyki nauczania stworzył w warszawskiej Akademii Instytut Pedagogiki Muzycznej. Wygłosił wiele wykładów z tej dziedziny. Twórca i organizator wielu obozów muzycznych, warsztatów, kursów dla studentów i pedagogów, oraz konkursów muzycznych. Honorowy członek Stowarzyszenia Japońskich Pedagogów Smyczkowych. Zmarł 15 stycznia 2000 w Warszawie.

Fundacja SKRZYPCE im. Tadeusza Wrońskiego oraz Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie ogłaszają VI Międzynarodowy Konkurs im. Tadeusza Wrońskiego na Skrzypce Solo. Konkurs odbędzie się w dniach 23 – 30 września 2020 w Warszawie.

Regulamin Międzynarodowego Konkursu im. Tadeusza Wrońskiego na Skrzypce Solo :
I. Konkurs jest otwarty dla skrzypków wszystkich narodowości urodzonych po 23 września 1990 roku.
II. Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w auli UMFC w Warszawie i będą otwarte dla publiczności.
III. Kolejność występów uczestników ustalona zostanie przed konkursem w drodze losowania i będzie obowiązywać przez cały czas trwania konkursu.
IV. Konkurs jest trzyetapowy. Do drugiego etapu zostanie dopuszczonych nie więcej niż 20 uczestników. Do trzeciego etapu zostanie dopuszczonych nie więcej niż 10 uczestników.
V. Organizatorzy przyznają 5 nagród regulaminowych, oraz wyróżnienia i nagrody pozaregulaminowe.
I nagroda – 25 000 Euro
II nagroda – 15 000 Euro
III nagroda – 10 000 Euro
IV nagroda – 5 000 Euro
V nagroda – 2 500 Euro

VI. Ostatecznego podziału wszystkich nagród i wyróżnień dokona Jury konkursu, którego decyzje tak w tej, jak i we wszystkich innych kwestiach dotyczących konkursu są niezaskarżalne i ostateczne.
VII. Do konkursu nie mogą przystępować zwycięzcy poprzednich jego edycji.
VIII. Jury konkursu składać się będzie z wybitnych skrzypków i pedagogów gry skrzypcowej. IX. Zdobywcom nagród przysługuje tytuł laureatów Międzynarodowego Konkursu im. Tadeusza Wrońskiego na Skrzypce Solo

X. Laureaci zobowiązani są do nieodpłatnego udziału w uroczystym koncercie laureatów na zakończenie konkursu. Program koncertu ustala jury. Wszelkie przesłuchania i koncert laureatów mogą być transmitowane przez stacje radiowe i telewizyjne, nagrywane, filmowane i fotografowane (według reguł przyjętych na tego typu imprezach), bez jakiejkolwiek odpłatności dla uczestników.

XI. Uczestnicy sami pokrywają koszty podróży oraz zakwaterowania podczas pierwszego etapu. Uczestnicy przechodzący do kolejnych etapów mają zapewniony bezpłatny pobyt.
XII. Uczestnicy zobowiązani są zgłosić się w biurze konkursu mieszczącym się w UMFC w Warszawie, ul. Okólnik 2  najpóźniej w dniu rozpoczęcia  Konkursu, tj. 23 września 2020, do godziny 12.
XIII. Zgłoszenia kandydatów prosimy przesyłać w wersji listowej (papierowej) na adres biura organizacyjnego konkursu: Fundacja SKRZYPCE, 04-778 Warszawa ul. Odeska 27, Polska lub mailowej(wskazane) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 1 lipca 2020 roku.
W przypadku pytań uprzejmie prosimy o kontakt z biurem konkursu. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

XIV. Zgłoszenie powinno zawierać:

1. formularz zgłoszeniowy zamieszczony poniżej zawierający następujące dane:
- imię i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- adres pocztowy, telefon oraz e-mail,
- program, który uczestnik zamierza wykonać w poszczególnych etapach,
- krótki życiorys artystyczny,
- program,
- dane o instrumencie (data powstania, nazwisko lutnika, bądź szkoła)
2. kopię dokumentu potwierdzającego datę urodzenia,
3. 2 fotografie 6x9 cm,
4. dowód wpłaty wpisowego w wysokości 500 NPL
5. dwa listy z rekomendacją od wybitnych muzyków, pedagogów skrzypiec lub władz szkoły bądź uczelni muzycznej,
6. podpis kandydata pod formularzem zgłoszeniowym i oświadczeniem RODO

XV. Organizatorzy poinformują kandydatów o dopuszczeniu do udziału w konkursie do dnia 3 lipca 2020. Organizatorzy powiadomią również zainteresowane osoby o ewentualnym niedopuszczeniu ich do konkursu z powodów regulaminowych.
XVI. Wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi. Wpisowe należy wpłacać na konto Fundacji SKRZYPCE im. Tadeusza Wrońskiego Bank PKO BP, Oddział 8 Warszawa, nr konta: 41 1020 1013 0000 0502 0170 5631 z dopiskiem „VI Międzynarodowy Konkurs im. Tadeusza Wrońskiego na Skrzypce Solo".
XVII. Podpis złożony przez uczestnika na formularzu zgłoszeniowym jest równoznaczny z zapoznaniem się przez niego z regulaminem.
XVIII. Językiem oryginału regulaminu jest język polski. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości tekst wersji polskiej będzie uznany za wiążący.

PROGRAM
I etap
1. G. Ph. Telemann – jedna z 12 Fantazji na skrzypce solo,
2. N. Paganini – jeden z 24 Kaprysów op. 1,
3. H. Wieniawski – jeden z kaprysów L’École moderne op. 10,
4. Utwór współczesny na skrzypce solo, skomponowany na obecny Konkurs*.

II etap
1. J.S. Bach – Adagio i Fuga z I Sonaty g-moll na skrzypce solo, BWV 1001 lub
J.S. Bach – Grave i Fuga z II Sonaty a-moll na skrzypce solo, BWV 1003 lub
J.S. Bach – Adagio i Fuga z III Sonaty C-dur na skrzypce solo, BWV 1005 lub
J.S. Bach – Ciaccona z II Partity d-moll na skrzypce solo, BWV 1004,
2. E. Ysaÿe – jedna z 6 Sonat na skrzypce solo op. 27.

III etap**
1. B. Bartók – Ciaccona z Sonaty na skrzypce solo
2. G. Bacewicz – Kaprys Polski
3. Utwór dowolny napisany na skrzypce solo.***/****

UWAGA:
Wszystkie utwory muszą być wykonane z pamięci.
*/ Materiał nutowy utworu współczesnego prześlemy kandydatom wraz z akceptacją zgłoszenia najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r. Utwór ten, jako jedyny, może być wykonywany z nut. **/Całkowity czas występu w trzecim etapie – minimum 20 minut.
***/ utworem dowolnym nie może być utwór wykonywany jako obowiązkowy w pierwszym lub drugim etapie konkursu. Kandydat może (nie musi) skorzystać z poniższej listy pomocniczej.

Lista pomocnicza ****
1. J.S. Bach – Sonaty I Partity na skrzypce solo
2. G. Ph. Telemann - 12 Fantasies
3. E. Ysaÿe – 6 Sonatas op.24
4. B. Bartók – Sonata
5. N. Paganini – 24 Kaprysy
6. J.S. Bach – Toccata, arr. J. Schroder, ed. Faber Music Ltd
7. T. Geminiani – Sonata B Major, arr. M. Corti
8. H. Wieniawski – Kaprysy op. 18, and op. 10
9. K. Lipiński – Kaprysy op.10, 27, 29, ed. PWM Polish Music Editions
10. N. Paganini – Theme and Variations "Nel cor piu non mi sento"
11. H.W. Ernst – Etude "The last rose of summer"
12. N. Paganini – 60 Variations of l'air Barucaba
13. F. Kreisler – Recitativo and Scherzo - Caprice
14. M. Reger – Preludes and Fugues
15. P. Hindemith – Sonata op. 31
16. S. Prokofiev – Sonata op. 115
17. A. Khachaturian – Sonata - Monologue, ed. Sikorski
18. R. Shchedrin – Echo - Sonate, ed. Sikorski
19. I. Yun – Koniglisches Thema, ed. Bote und Bock
20. L. Berio – Sequenza VIII, ed. Universal
21. Y. Xenakis - Mikka, Mikka S, ed. Salabert
22. A. Lasoń – Sonata no. 1, Sonata no. 2, ed. PWM
23. K. Meyer – Sonata, Preludes, ed. PWM
24. N. Milstein – Paganiniana
25. M. Ptaszyńska – Recitativo, Arioso e Toccata, ed. PWM
26. G. Bacewicz - Sonata per Violin Solo, ed. PWM
27. W. Rudziński – Ricercar
28. E. Bogusławski – Preludia and Cadenzas
29. W. Hawel – Sonata per Violino Solo
30. R. Augustyn – Utwór cykliczny, ed. PWM
31. R. Padlewski – Sonata for Violin Solo
32. E. Madey – Ciacconetta
32. R. Kunkel – Promethidion
33. V. Barkauskas – Partita
34. D. Alcheh – Nocturne and Aubade
35.G. Ferrari – Preludio, Ricercare, Capriccio da Improvisazioni
36.A. Schnittke – A Paganini
37. W. Szalonek – Chaconne, Fantazja na skrzypce solo
38. P. Christoskov – Rhapsody
39. S. Moryto – Aria i chorał (1982)
40. K. Penderecki – Cadenza
41. B. Kowalski – In Affecto