KRZYSZTOF MEYER Works for Choir and Orchestra

Krzysztof Meyer jest jednym z najwybitniejszych polskich kompozytorów współczesnych. Niniejsza płyta prezentuje dorobek artystyczny kompozytora.
Trzy pierwsze utwory są kompozycjami instrumentalnymi.

Pierwszy z nich - "Hommage a Johanes Brahms" nawiązuje do początku I Symfonii Johanesa Brahmsa. Źródłem tych odniesień była okoliczność na jaką ten utwór zamówiono - 150. rocznica urodzin Brahmsa, wypadająca w 1983 roku. Utwór ten nagrany został przez NOSPR pod batutą Antoniego Wita.

Koncert nr 2 jest nietypowy dlatego, że w każdej części tego utworu solista gra na innej odmianie fletu. Utwór ten powstał w 1983 roku na zamówienie Aurele'a Nicoleta, który wykonał go 1. grudnia 1984 roku w Berlinie. Na tej płycie partię solową wykonał Andreas Adorjan. Soliście towarzyszył NOSPR pod batutą Tadeusza Wojciechowskiego.

"Farewell Music na Orkiestrę op. 88" jest utworem poświęconym pamięci Witolda Lutosławskiego. Nie ma w nim jednak żadnego cytatu nawiązującego do tego kompozytora.. Utwór ten wykonano po raz pierwszy w mieście, z którym związane było całe życie kompozytora - Warszawie.

Kolejnym punktem tej płyty jest "Msza".
Pierwsze jej szkice powstały na początku lat osiemdziesiątych. Początkowo utwór ten przeznaczony był na chór mieszany i organy. W 1995 roku do tej obsady został dodany niewielki skład orkiestry. Usłyszymy tu dużo inteligentnych odniesień do historii. Partie chóralne wykonał Chór Polskiego Radia w Krakowie, partię organów wykonał Andrzej Białko z towarzyszeniem NOSPR pod batutą Antoniego Wita.

András Adorján jest koncertującym flecistą i pedagogiem. Urodził się w Budapeszcie. W 1956 roku przeprowadził się do Kopenhagi. Studia ukończył u Jeana - Pierre Rampala i Aurela Nicoleta. Był pierwszym solistą w Sztokholmie, Baden - Baden oraz Monachium. Nagrał ponad 80 albumów.

Andrzej Białko ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie organów prof. Joachima Grubicha. W 1981 roku zdobył I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Organowym w Rzymie. W pamięci melomanów trwale zapisał się wykonaniem w jubileuszowym roku 2000 organowych dzieł wszystkich Jana Sebastiana Bacha w Krakowie i we Wrocławiu, zaś w sezonie 2001/2002 w serii 20 koncertów pod wspólnym tytułem "Ars organi" zaprezentował w Krakowie antologię muzyki organowej XVI - XX wieku. Jest profesorem i prowadzi klasę organów w krakowskiej Akademii Muzycznej.

Krzysztof Meyer - Works for Choir and Orchestra - Spis utworów:
" Hommage a Johanes Brahms na orkiestrę op. 59"

Koncert nr 2 na flet i orkiestrę op. 61 części:
I
II
III
IV

"Farewell Music na orkiestrę op. 88"

"Msza na chór mieszany, organy i orkiestrę op. 61" części:
I Kyrie
II Gloria
III Credo
IV Sanctus
V Agnus Dei

András Adorján - flet
Andrzej Białko - organy
Narodowa Orkiestra Polskiego Radia w Katowicach
Chór Polskiego Radia w Krakowie
Antoni Witt - dyrygent
Tadeusz Wojciechowski - dyrygent

DUX, DUX 1408, 2017

Reżyser nagrania , montaż - Tadeusz Leśniak, Tadeusz Nowak, Beata Jankowska- Burzyńska.
Płytę poleca Państwa uwadze Anna Stopińska-Paja