Anton Arensky - Piano Trios

Kolejną, bardzo interesującą propozycją muzyczną, jest nagranie zrealizowane przez Trio im. Wiłkomirskich. Nazwa zespołu to hołd dla rodziny muzyków osiadłych w Moskwie w początkach XX wieku. Byli to : Kazimierz, Michał i Maria. Dzieje kariery tej trójki muzyków splatają się z burzliwą historią dwóch wojen światowych, rosyjskiej rewolucji i polskiego okresu międzywojennego.

Kompozycje Antona Areńskiego były niezwykle popularne za czasów kiedy rodzeństwo Wiłkomirskich rozpoczynało swe wspólne występy.

Anton Stiepanowicz Areński (1861 - 1906) był reprezentantem rosyjskiej inteligencji. Jego ojciec - lekarz grał na wiolonczeli zaś matka na fortepianie. Naukę muzyki rozpoczął w rodzinnym domu. W wieku 21 lat ukończył studia w Konserwatorium Petersburskim, gdzie umiejętności kompozytorskie rozwijał u Mikołaja Rimskiego - Korsakowa. Był też pianistą i dyrygentem. Nagrodzony "małym złotym medalem" rozpoczął pracę wykładowcy w Konserwatorium Moskiewskim; był nauczycielem między innymi : Sergiusza Rachmaninowa i Aleksandra Skriabina. Wydał też "Krótki poradnik praktycznej nauki harmonii" oraz "Podręcznik instrumentacji".

W latach 1895 - 1901 prowadził Nadworną Kapelę Śpiewaczą w Sankt Petersburgu. Po roku 1901 poświęcił się wyłącznie kompozycji .

Twórczość Areńskiego  posiada charakter zbliżony bardziej do  europejskiego kosmopolityzmu niż do surowej muzyki Modesta Musorgskiego.

Jest on mistrzem retoryki romantycznej.

Przykładem tego są oba Tria fortepianowe.

Ich budowa jest zgodna z obowiązującym do końca XVIII wieku kanonem: składają się z czterech części, z których pierwsza utrzymana jest w formie sonatowej. Finały, przywołują materiał części wcześniejszych, domykają opowieść wyraźnie rozpoznawalną klamrą.

Trio im Wiłkomirskich tworzą młodzi utalentowani muzycy: Celina Kotz - skrzypce, Maciej Kułakowski - wiolonczela i Łukasz Trepczyński - fortepian.

Zespół powstał w marcu 2015 roku z okazji inauguracji Roku Rodziny Wiłkomirskich w Kaliszu. Przywilej otrzymania nazwy zespół otrzymał od prof. doctor honoris causa Wandy Wiłkomirskiej oraz Maestro Józefa Wiłkomirskiego.

Celina Kotz jest laureatką wielu prestiżowych konkursów. W 2016 roku zdobyła I miejsce na XV Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym im. Zdzisława Jahnkego w Poznaniu i bez preselekcji wzięła udział w XV Międzynarodowym Konkursie im. H. Wieniawskiego.

Maciej Kułakowski jest cenionym młodym solistą i kameralistą. W roku 2015 zdobył I nagrodę i Nagrodę Specjalną na X Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie.

Łukasz Trepczyński ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie fortepianu prof. Andrzeja Jasińskiego. Jest również absolwentem PLM w Łodzi w klasie fortepianu Barbary Talma - Sutt (studentki prof. Marii Wiłkomirskiej).

Jest laureatem ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych. Obecnie pracuje jako asystent w katedrze fortepianu  Akademii Muzycznej w Katowicach.

Debiutancka płyta Tria im. Wiłkomirskich z mało znanymi utworami w Polsce : I trio fortepianowe d - moll op. 32 i II Trio fortepianowe f- moll op. 73 Antona Areńskiego, została nagrana w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego

ANTON ARENSKY

PIANO TRIOS

I Trio fortepianowe d- moll op. 32

1. Allegro Moderato

2. Scherzo. Allegro molto

3. Elegia. Adagio

4. Finale. Allegro non troppo

II Trio fortepianowe f - moll op.73

1. Allegro moderato

2. Romance. Andante

3. Scherzo. Presto

4. Tema con variazioni. Allegro non troppo

Trio im. Wiłkomirskich:

Celina Kotz - skrzypce

Maciej Kułakowski - wiolonczela

Łukasz Trepczyński - fortepian

DUX 1320, 2016

reżyser nagrania, montaż - Marcin Guz

płytę poleca Państwa uwadze Anna Stopińska - Paja