Album „Tribute to Moniuszko”

Trzy rozbudowane utwory o charakterze fantazji, oparte na motywach z najbardziej znanych dzieł Stanisława Moniuszki autorstwa kompozytorów młodego pokolenia: Wojciecha Kostrzewy, Ignacego Zalewskiego i Mikołaja Majkusiaka.

Co warte podkreślenia: nie są to mniej lub bardziej twórcze „opracowania” muzyki autora „Strasznego dworu”, lecz dzieła przynależne artystycznie do każdego z twórców. Utwory te oddają rozumienie muzyki każdego z kompozytorów, a przy tym badają współczesny potencjał i twórczą żywotność dla muzyki nowej spuścizny Stanisława Moniuszki.

Album „Tribute to Moniuszko” to jednak nie tylko debata kompozytorów przeszłości i teraźniejszości, lecz także wyraz wirtuozerii technicznej i dojrzałości artystycznej cechujących Chopin University Accordion Trio, a nade wszystko dowód na to, że twórczość czołowego przedstawiciela polskiej opery narodowej jest wciąż obecna i inspirująca.

Wykonawcy: Klaudiusz Baran, Rafał Grząka, Grzegorz Palus
Nagranie zrealizowali: Katarzyna Rakowiecka-Rojsza i Igor Szymański

Album dostępny w naszej księgarni eFryderyk.pl.

© Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina | Chopin University Press, UMFC CD 153 | 2021