BACEWICZ • CHAMBER MUSIC • KLIMASZEWSKA, RETTNER

           Grażyna Bacewicz należała do ostatnich muzyków łączących szeroko zakrojoną działalność kompozytorską z licznymi występami jako multiinstrumentalistka - skrzypaczka oraz pianistka. I w całej jej twórczości jasno widać wpływ doświadczeń wykonawczych; większość utworów skrzypcowych Bacewiczówna pisała na potrzeby własnych występów.
           W mojej muzyce dużo się dzieje, jest ona dra­pieżna, a jednocześnie liryczna. Słowa te doskonale ilustrują cztery sonaty, znaj­dujące się na niniejszej płycie. Kameralną twórczość polskiej kompozytorki na swój debiutancki album wybrała Jaga Klimaszewska, znakomita skrzypaczka, koncertująca solistycznie i jako kameralistka, w prestiżowych salach koncertowych oraz pianista Mateusz Rettner, rozwijający swą osobowość twórczą, wzorem Grażyny Bacewicz – jako wykonawca i kompozytor.
          Repertuar albumu dopełniają dwie perełki - nigdy dotąd nie nagrane, a nawet nie wydane jeszcze, miniatury - Pieśń i Legenda.

DUX 1561      Total time: [66:46]

Grażyna Bacewicz
Legenda na skrzypce i fortepian (1945)* Legend for violin and piano (1945)*
1. Legenda na skrzypce i fortepian / Legend for violin and piano (1945)*   [4:04]

Grażyna Bacewicz
III Sonata na skrzypce i fortepian (1947) Sonata No. 3 for violin and piano (1947)
2. Allegro moderato   [4:38]
3. Adagio   [3:29]
4. Scherzo. Vivo   [3:33]
5. Finale. Andante   [3:52]

Grażyna Bacewicz
I Sonata fortepianowa (1949) Piano Sonata No. 1 (1949)
6. Moderato   [4:45]
7. Andante sostenuto   [3:49]
8. Scherzo. Molto allegro   [2:57]
9. Finale. Molto allegro   [4:17]

Grażyna Bacewicz
Pieśń na skrzypce i fortepian (1927) Song for violin and piano (1927)
10. Pieśń na skrzypce i fortepian / Song for violin and piano (1927)*    [1:32]

Grażyna Bacewicz
IV Sonata na skrzypce i fortepian (1949) Sonata No. 4 for Violin & Piano (1949)
11. Moderato. Allegro non troppo   [4:58]
12. Andante ma non troppo   [4:00]
13. Scherzo. Molto vivo   [3:21]
14. Finale. Con passione   [5:19]

Grażyna Bacewicz
V Sonata na skrzypce i fortepian (1951) Sonata No. 5 for violin and piano (1951)
15. Moderato   [4:39]
16. Nocturne. Andante dolcissimo   [2:37]
17. Finale. Allegro inquietamente   [4:38]

Wykonawcy:
Mateusz Rettner /fortepian/
Jaga Klimaszewska /skrzypce/