BACULEWSKI • UTWORY KAMERALNE I FORTEPIANOWE • SAMOJŁO, TANA QUARTET

           Etiudy komponowane przez współcześnie działających twórców diametralnie różnią się od dobrze znanych tego rodzaju utworów Chopina, Liszta czy Karola Czernego.
           Dziś, dla kompozytorów, etiuda stanowi szerokie pole do daleko idących poszukiwań w zakresie swobodnego łączenia nie tylko wybranych aspektów instrumentalnej techniki, ale też zestawiania cech licznych gatunków muzycznych oraz linearnego stosowania zwrotów harmonicznych charakterystycznych dla różnych epok.
           Niniejszy album zawiera cykl 12 oryginalnych fortepianowych Etiud Krzysztofa Baculewskiego, mogących z powodzeniem na stałe wejść do kanonu wykonywanej, przez obecnie działających pianistów, muzycznej literatury. Płytę dopełniają dwa kameralne utwory Baculewskiego: Partita II na skrzypce i fortepian oraz Kwintet fortepianowy.

CD DUX 1389  Total time: [73:10]

Krzysztof Baculewski
Partita II na skrzypce i fortepian (1988) Parita II for violin and piano (1988)
1. I Allegro [2:54]
2. II Adagio [3:50]
3. III Andante [1:27]
4. IV Allegro [4:12]

Krzysztof Baculewski
Kwintet fortepianowy (2015) Piano Quintet (2015)
5. I Notturno adagio [7:26]
6. II Scherzo presto [10:33]

Krzysztof Baculewski
12 Etiud na fortepian (2006) 12 Etudes for piano (2006)
7. Etiuda nr 1 C | Etude No. 1 in C: Allegro maestoso [2:40]
8. Etiuda nr 2 Cis | Etude No. 2 in C sharp: Veloce e leggiero [2:24]
9. Etiuda nr 3 D | Etude No. 3 in D: Allegretto scherzando [2:11]
10. Etiuda nr 4 Es | Etude No. 4 in E flat: Adagio [3:05]
11. Etiuda nr 5 E | Etude No. 5 in E: Adagio [3:02]
12. Etiuda nr 6 F | Etude No. 6 in F: Allegro molto [3:08]
13. Etiuda nr 7 Fis | Etude No. 7 in F sharp: Vivace [8:57]
14. Etiuda nr 8 G | Etude No. 8 in G: Allegro assai [2:40]
15. Etiuda nr 9 As | Etude No. 9 in A flat: Allegro ma non tanto [1:14]
16. Etiuda nr 10 A | Etude No. 10 in A: Andantino [1:59]
17. Etiuda nr 11 B | Etude No. 11 in B flat: Presto con fuoco, staccatissimo sempre [7:26]
18. Etiuda nr 12 H | Etude No. 12 in B: Andante mosso [4:01]

Wykonawcy:
Maria Machowska - skrzypce
Julia Samojło - fortepian
Tana String Quartet:
Antoine Maisonhaute - skrzypce
Ivan Lebrun - skrzypce
Maxime Desert - altówka
Jeanne Maisonhaute - wiolnonczela