VIVAT RZECZPOSPOLITA!

450 rocznica zawarcia Traktatu Unii Lubelskiej dla muzyków związanych z Chórem Sarmackim im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, stała się dobrą okazją do swoistej rekonstrukcji uroczystej muzyki sakralnej z tamtego czasu. Oparty na nadzwyczaj interesujących zabytkach polskiej muzyki "Złotego Wieku" program płyty jest rodzajem "fantazji" na temat oprawy towarzyszącej uroczystej sumie, jaka musiała być odprawiona po tak ważnym dla Rzeczypospolitej Obojga Narodów wydarzeniu. Szeroka wiedza historyczna i muzyczna artystów, znajomość liturgii, obyczajów oraz stylistyki wykonawczej polskiej muzyki dawnej sprawia, że eksperyment ten, dokonany pod kierunkiem artystycznym Roberta Pożarskiego we współpracy ze Scholą Gregoriana Silesiensis, zespołu Trombastic oraz znanych solistów, prezentuje się bardzo wiarygodnie i przyniesie wiele satysfakcji wszystkim melomanom zainteresowanym kulturą staropolską.

CD DUX 1549 Total time: [72:44 ]

Vivat Rzeczpospolita!
1. Fanfara instr. – O polskich królach – anonim, tabulatura z klasztoru św. Ducha [1:09]
2. Epistola de Sigismundus Rex według De accentum ecclesiasticorum Jerzego Libana [4:18]
3. Introitus Benedicta sit – Mikołaj z Krakowa, tabulatura Jana z Lublina [6:56]
4. Introitus Benedicta sit – Graduale SOP br. Wiktoryna [4:37]
5. Kyrie – Graduale SOP br. Wiktoryna / Missa Te Deum Krzysztof Borek [5:08]
6. Gloria – Graduale SOP br. Wiktoryna / Missa Te Deum Krzysztof Borek [3:42]
7. Lectio Epistole beati Pauli – ton dominikański [1:17]
8. Graduale Benedictus es – Graduale SOP br. Wiktoryna [3:04]
9. Praeambulum in a per h – anonim, tabulatura Jana z Lublina [0:45]
10. Alleluia Benedictus es – Graduale SOP br. Wiktoryna [2:10]
11. Evangelium secundum Joannem – ton dominikański [2:02]
12. Resolutum per Nicolaum Cracoviensis – tabulatura Jana z Lublina [3:23]
13. Credo – Graduale SOP br. Wiktoryna / Missa Te Deum Krzysztof Borek [5:42]
14. Offertorium Benedictus sit – Graduale SOP br. Wiktoryna [2:36]
15. Sanctus - Missa Te Deum Krzysztof Borek [2:41]
16. Praeambulum super f – anonim, tabulatura Jana z Lublina [1:31]
17. Agnus Dei - Graduale SOP br. Wiktoryna / Missa Te Deum Krzysztof Borek [2:08]
18. Communio Benedicimus Deum – Graduale SOP br. Wiktoryna [4:22]
19. Hymnus Te Deum alternatim – Krzysztof Borek / ton dominikański [11:33]
20. Benedicamus Domino – Graduale SOP br. Wiktoryna [0:39]
21. Wesel się polska Korona – Mikołaj z Krakowa, tabulatura Jana z Lublina [2:01]
22. Jeśli greccy Hektorowie, Pieśń VI Kaliopy słowieńskiej, Krzysztof Klabon [1:00]

Wykonawcy:
Robert Lawaty /cantus/
Marcin Bornus /quinta vox, cantor/
Robert Pożarski /altus, cantor precentor, kierownictwo muzycznze/
Schola Gregoriana Silesiensis
Chór Sarmacki im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego
Trombastic
Paweł Szczyciński /tenor/
Leszek Kubiak /bassus/