POLSKA MUZYKA CHÓRALNA

1505 ŁUCIUK, KILAR, PENDERECKI - POLSKI CHÓR KAMERALNY

Album Polskiego Chóru Kameralnego określić można mianem krótkiego przewodnika po polskiej muzyce chóralnej powstałej na przestrzeni kilku ostatnich dziesięcioleci. Jej repertuar jest pomyślany tak, żeby skonfrontować dzieła kompozytorów ściśle związanych z chóralistyką (m.in. Juliusz Łuciuk, Paweł Łukaszewski) z utworami innych cenionych polskich twórców, w których dorobku nie pełni ona tak istotnej funkcji.
Płyta obejmuje zarówno dzieła relatywnie proste w odbiorze (Lumen Wojciecha Kilara, My też pastuszkowie Krzysztofa Pendereckiego), jak i fakturalnie złożone, pełne sonorystycznych poszukiwań kompozycje (Medytacje na 4 soprany, 4 alty, 4 tenory, 4 basy i organy Augustyna Blocha), skłaniające słuchacza do głębszej refleksji.

Andrzej Koszewski
Unitis viribus na chór mieszany a cappella (2002) słowa aforyzm łaciński
1. Crux-Lux  [3:11]
2. Ad multos annos  [2:24]

Paweł Łukaszewski
Anima Christi na chór mieszany a cappella (2018)
3. Anima Christi na chór mieszany a cappella | for mixed choir a cappella (2018)  [4:49]

Juliusz Łuciuk
Apocalypsis na sopran, alt, tenor, baryton i chór mieszany (1985)
4. Festivo  [5:25]
5. Misterioso con dolcezza  [2:55]
6. Teneramente  [2:31]
7. Espressivo molto  [4:53]
8. Gioioso sonore  [2:19]

Wojciech Kilar
Lumen na chór mieszany a cappella (2011)
9. Lumen na chór mieszany a cappella | for mixed choir a cappella (2011)  [5:16]

Edward Pałłasz
Et... na 24 głosy (2013) słowa: Apokalipsa św. Jana, Rozdział 20: 11-15
10. Et... na 24 głosy | for 24 voices (2013) słowa | words: Apokalipsa św. Jana, Rozdział 20: 11-15 Book of Revelation by St. John, Chapter 20: 11-15  [13:38]

Augustyn Bloch
W górze nad nami medytacje na 4 soprany, 4 alty, 4 tenory, 4 basy i organy (2003)
11. W górze nad nami medytacje na 4 soprany, 4 alty, 4 tenory, 4 basy i organy meditations for 4 sopranos, 4 altos, 4 tenors, 4 basses and organs (2003)  [17:36]

Krzysztof Penderecki
My też pastuszkowie na chór mieszany a cappella (2015)
12. My też pastuszkowie na chór mieszany a cappella | for mixed choir a cappella (2015)  [1:50]

WYKONAWCY

Polski Chór Kameralny
Jan Łukaszewski /dyrygent/

DUX1505