CHARLES IVES - DANIEL BRYLEWSKI

Concord w Massachusetts - to amerykańskie miasto, które w XIX w. było przystanią dla myślicieli i działaczy, skupionych wokół nurtu transcendentalizmu, reprezentującego takie wartości, jak równość, niezależność i samodzielność. Do idei transcendentalistów nawiązywał w swej twórczości Charles Ives. Jego 4-częściowa II Sonata fortepianowa Concord, Mass. 1840-1860 poświęcona jest związanym z Concord "czterem mądrym ludziom" - ważnym przedstawicielom tego nurtu. Za życia Ives'a sonata uznawana była za niemal niewykonalną, rzadko rejestrowana, w Polsce została nagrana po raz pierwszy. Zadania tego podjął się pianista specjalizujący się w wykonawstwie muzyki XX i XXI w. Daniel Brylewski, laureat międzynarodowych konkursów muzyki współczesnej.

CD DUX 1313Total time: [53:56]
Charles Ives
Piano Sonata No. 2 - Concord Sonata
1. I Emerson [17:00]
2. II Hawthorne [12:40]
3. III The Alcotts [5:41]
4. IV Thoreau [13:10]
Wykonawcy:
Daniel Brylewski /fortepian/
Z udziałem:
Carolin Ralser - nr 4 /flet/
Pauliny Ryjak - nr 1 /altówka /

DUX 2018, DUX1313

Reżyseria nagrania Małgorzata Polańska , Marcin Guz

Płytę poleca Państwa uwadze Anna Stopińska - Paja