Sukces Michała Babiarza z Jasła
Michał Babiarz odbiera nagrodę i gratulacje fot. ze strony CEA Region Podkarpacki

Sukces Michała Babiarza z Jasła

Z wielką radością i nieskrywaną dumą, chcemy się pochwalić, iż twórczość kompozytorska Michała Babiarza, ucznia Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia w Jaśle, doceniona została na XIX Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim podczas Uczniowskiego Forum Muzycznego, zorganizowanego przez Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie oraz Fundację im. J. Elsnera, przy współudziale Centrum Edukacji Artystycznej, który odbył się dnia 22 lutego 2018 roku. Patronat nad konkursem objął Związek Kompozytorów Polskich.
Jury w składzie: dr hab. Jan Oleszkowicz, prof. dr hab. Sławomir Zamuszko, dr Anna Ignatowicz-Glińska, oraz prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska przyznało Michałowi Babiarzowi I NAGRODĘ ex aequo za utwór „Music thrillers”. Pierwsze wykonanie nagrodzonej kompozycji odbyło się podczas finału konkursu (Z. Dudkiewicz – flet, S. Rekosz – fortepian; przygotowanie zespołu – prof. M.Sterczyńska). Teraz czas, aby z dziełem tym zapoznali się melomani.
Michałowi gorąco gratulujemy, gdyż to nie pierwsze laury na jego kompozytorskiej ścieżce. Życzymy kolejnych sukcesów.

Inf. i fot. ze strony CEA Region Podkarpacki 

autor: Grzegorz  Wójcikiewicz