Jubileusz 45-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej w Sanoku
Orkiestra Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Sanoku pod dyrekcją Elżbiety Przystasz podczas jubileuszu 45-lecia fot. z telefonu komórkowego

Jubileusz 45-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej w Sanoku

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Wandy Kossakowej w Sanoku świętowała 16 października 2017 roku 45-lecie działalności.

W pięknej Sali Koncertowej Szkoły zebrali się uczniowie i nauczyciele, absolwenci i nauczyciele emerytowani, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego reprezentował pan Krzysztof Szczepaniak – Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Podkarpackiego, licznie także przybyli na uroczystość zaproszeni goście. Obecność przedstawicieli Samorządu i Rady Miasta Sanoka oraz sąsiednich miejscowości, dyrektorów szkół i różnych zakładów pracy, najlepiej świadczyła o wielkiej roli kulturotwórczej tej placówki dla miasta i całego powiatu. Gospodarzem uroczystości był nowy, bo pełniący tę funkcję od września bieżącego roku, pan dr Tomasz Tarnawczyk – Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Sanoku.

Po okolicznościowym wystąpieniu pan Krzysztof Szczepaniak – Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej wręczył nauczycielom szkoły 4 nagrody przyznane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej oraz 10 dyplomów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za wkład pracy w rozwój szkolnictwa artystycznego. Poinformował także, że prof. ośw. Andrzej Smolik, pełniący przez 27 lat - do września br. obowiązki dyrektora Szkoły, otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którą odbierze 18 października (dzisiaj) w Zamku Królewskim w Warszawie.

Później z życzeniami pośpieszyli przedstawiciele parlamentarzystów, zaprzyjaźnionych instytucji i organizacji, osoby prywatne oraz Rada Rodziców. Była wśród nich pani prof. Marta Wierzbieniec Dyrektor Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie i absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sanoku.

Kilkunastu osobom wręczył także nagrody Dyrektor Szkoły dr Tomasz Tarnawczyk. Kwiatami i pamiątkami zostali uhonorowani także obecni na uroczystości emerytowani nauczyciele Szkoły. Uczniowie i prowadzący ich nauczyciele przygotowali piękny, pełen miłych niespodzianek koncert, podczas którego wystąpili soliści, zespoły kameralne, a także Chór PSM I st. i Orkiestra PSM I i II st. pod dyrekcją Elżbiety Przystasz.

Podkreślić należy, że od pierwszej do ostatniej minuty uroczystości panowała wspaniała i radosna atmosfera, dzięki której zarówno uczniowie jak i nauczyciele oraz pozostali pracownicy Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im Wandy Kossakowej w Sanoku, z optymizmem mogą spoglądać w przyszłość.

Zofia Stopińska 18 października 2017 r.

OKOLICZNOŚCI POWSTANIA SZKOŁY

1 września 1971r., w  wyniku starań Mikołaja Witalisa, powołana została  Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sanoku.

Początkowo placówka  była filią Państwowej Szkoły Muzycznej w Krośnie, kierowaną przez jej dyrektora Tadeusza Oponia. Po roku działalności,  na wniosek Powiatowej Rady Narodowej w Sanoku, Ministerstwo Kultury i Sztuki wydało zarządzenie, na mocy którego z dniem 4 sierpnia  1972 r.  Szkoła stała się placówką samodzielną.

Powstanie szkoły artystycznej było odpowiedzią na potrzeby społeczne,   wynikające w dużej mierze z przedwojennej jeszcze tradycji muzycznej Sanoka.

  Rozwój Szkoły

Od momentu powstania, w związku z dynamicznym rozwojem, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sanoku kilkakrotnie zmieniała swoją siedzibę.

Początkowo zajęcia odbywały się w budynku przy ul. Franciszkańskiej (ówczesna ul. ZBOWID), następnie przy ul. Waryńskiego 7 /obecna ul. Podgórze/.  Wiosną  1977 r. rozpoczęto modernizację obiektu przy ulicy Waryńskiego 25 (obecnie ul. Podgórze).Zajęcia w tym budynku, w którym odbywają się do dnia dzisiejszego, rozpoczęły się 1 września 1978 r.

Ważnym etapem rozwoju Szkoły było powołanie z dniem 1 września 1990r. Państwowej Szkoły Muzycznej II st., co umożliwiło znaczącą zmianę poziomu kształcenia i poszerzyło ofertę dydaktyczną. Powyższa sytuacja spowodowała konieczność rozbudowy obiektu. Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się 16 czerwca 1991r. i ukończona została w rekordowym czasie 1 roku. Już 1 września tego roku uczniowie obu placówek  rozpoczęli zajęcia dydaktyczne w nowym, czterokondygnacyjnym budynku.

Na wniosek Rady Pedagogicznej w 1992r., decyzją Ministra Kultury, Państwowej Szkole Muzycznej  I i II st. w Sanoku nadano imię Wandy Kossakowej, wybitnej pianistki i cenionego  pedagoga o wielkich zasługach dla kultury muzycznej miasta i regionu.

W 2008 roku ponownie rozpoczęto pracę nad rozbudową szkoły. Po 3 latach, w 2011 roku, oddano do użytku bazę dydaktyczną, a w 2012 roku Salę Koncertową.

W czasie  40 lat działalności placówki, mury szkoły opuściło 980 absolwentów PSM I st. i 166 PSM II st. Z tej liczby wielu podjęło studia na kierunkach artystycznych,  swoje życie zawodowe wiążąc  z muzyką, nierzadko zdobywając  sławę międzynarodową.

Dyrektorzy Szkoły

Działalnością Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sanoku w latach 1972 – 2012 kierowało czterech dyrektorów:

mgr Tadeusz Filar       – do 1975 roku

mgr Jan Jakubczak     – do 1978 roku

mgr Maria Socha        – do 1990 roku

prof. ośw. Andrzej Smolik  – od dnia 7.08.1990r.do 2017 roku

dr Tomasz Tarnawczyk - od 2017 roku.

Dyrekcja i kierownicy sekcji 2017 rok.

Dyrektor
dr Tomasz Tarnawczyk
Wicedyrektor
mgr  Ewa Wojtyńska – Kiczorowska
Kierownik Sekcji Fortepianu
mgr Janusz Ostrowski
Kierownik Sekcji Instrumentów Dętych
mgr Wiesław Brudek
Kierownik Sekcji Instrumentów Smyczkowych i Gitary
dr Iwona Bodziak
Kierownik Sekcji Kameralistyki i Promocji Szkoły
dr Elżbieta Przystasz
Kierownik Sekcji Teorii
mgr Maciej Harna

Kierownik Sekcji Akordeonu i Organów
prof. ośw. Andrzej Smolik