LETNIE KONCERTY W ŚWIĄTYNIACH KROSNA

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie zaprasza mieszkańców Krosna do udziału w Letnich Koncertach w Świątyniach. Cykl koncertów odbywających się w krośnieńskich kościołach od czerwca do września to spotkanie z artystami z całego świata, kompozytorami i chórami.


KONCERT INAUGURACYJNY
KONCERT ORGANOWY JAN VAN MOL (Antwerpia, Belgia)
17 czerwca, godzina 19.00
Bazylika Mniejsza Fara
(po wieczornej mszy świętej)
Wstęp wolny

Jan van Mol
Występował z recitalami w niemal wszystkich krajach europejskich, w tym w Belgii, Holandii, Niemczech, Szwecji, Francji, Hiszpanii, Portugalii, NRD, Polsce, Austrii, Bułgarii, Słowenii, Bośni, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Luksemburgu, Szwajcarii, Chorwacji, a także poza Europą: w Japonii, na Filipinach, w Brazylii, Urugwaju, Paragwaju, RPA. Jego ostatnie dokonania koncertowe obejmują trzy tournée po Rosji, koncert w katedrze św. Pawła w Londynie, recitale w Rawennie, Wrocławiu, Poitiers, w katedrach w Zagrzebiu i w Magdeburgu, w Paryżu w kościele św. Klotyldy, czy udział w Bamboo Organ Festival w Manili.
Nagrał szereg płyt CD, głównie popularyzujących muzykę organową mniej znanych kompozytorów, takich jak Homilius, Michel Corrette, Oley, Miné, Callaerts, Beauvarlet-Charpentier. Nagrania te spotkały się z wielkim uznaniem międzynarodowej krytyki prasowej.
Gra chętnie również na klawesynie oraz zajmuje się korzeniami wykonawstwa muzyki przeznaczonej na harmonię; jest autorem wielu artykułów poświęconych organom oraz redaktorem wydań zapomnianych dzieł dawnej klawiszowej muzyki flamandzkiej.
Jan Van Mol był wykładowcą Konserwatorium w Antwerpii, jak również organistą tamtejszego kościoła św. Pawła, gdzie grał na najstarszym zachowanym historycznym instrumencie regionu. Jako założyciel stowarzyszenia organowego Calcant podejmuje niezliczone inicjatywy (organizowanie koncertów organowych, wycieczek objazdowych, w tym rowerowych) mające na celu przybliżenie organów szerokim kręgom melomanów.
Program
Ferenc Liszt (1811-1886), Ave Maria (wg J. Arcadelta), Tu es Petrus
Louis James Alfred Lefébure-Wély (1817-1869), Medytacje religijne op. 122: nr 7, Andante Choeur de voix humaines
Jacques-Nicolas Lemmens (1823-1881) Szkoła organowa: Priere, Cantabile, Fanfare
Alphonse Mailly (1833-1918) Pâques Fleurie

Léon Boëlmann (1862-1897) Suita gotycka op. 25 Introduction (choral), Menuet Gothique, Priere a Notre-Dame, Toccata
Flor Peeters (1903 - 1986) Abdijvrede / Pokój w klasztorze, Toccata fuga i hymn Ave Maris Stella

Lokalizacja : Bazylika Kolegiacka - Fara, ul. Piłsudskiego 5, Krosno