Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej w Rzeszowie
od lewej: dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca Maksymilian Bylicki, wiecepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński, marszałak Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, dyrektor Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie prof. Marta Wierzbieniec. fot. Marta Ankiersztejn / Instytut Muzyki i Tańca

Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej w Rzeszowie

Najpiękniejsza ze wszystkich jest muzyka polska
(Józef Reiss, 1946)

         Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie to nowa inicjatywa kulturalna, której celem będzie popularyzacja polskiej muzyki na świecie oraz utrwalanie w świadomości odbiorców znaczenia zarówno twórczości Stanisława Moniuszki, jak i wielu wybitnych polskich kompozytorów z XIX i XX w. List intencyjny w sprawie organizacji Konkursu podpisali 18 grudnia w Warszawie wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński, dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca Maxymilian Bylicki, dyrektor Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie prof. Marta Wierzbieniec oraz marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

        - Polska muzyka jest bardzo silną stroną naszej kultury – powiedział wicepremier, minister kultury podczas uroczystości podpisania listu intencyjnego.

Minister Gliński podkreślił, że Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki doskonale wpisuje się w obchody roku moniuszkowskiego.

        - Mamy rok moniuszkowski, 200 lat od urodzin wspaniałego polskiego kompozytora. Moniuszko urodził się 5 maja 1819 r. i my ten przyszły rok moniuszkowski będziemy bardzo godnie obchodzili. Jest powołany pełnomocnik do obchodów roku moniuszkowskiego i bardzo wiele instytucji kultury weźmie udział w obchodach – poinformował wicepremier.

Szef resortu kultury zaznaczył również, że konkurs będzie nie tylko promocją muzyki Moniuszki, ale również polskiej muzyki XIX i XX-wiecznej, która nie jest w pełni znana na świecie.

        - Powstanie konkursu wypełnia, istotną lukę, w promocji muzyki polskiej na dużo szerszą skalę, muzyka polska, polscy muzycy w XIX i XX wieku byli cenieni w całej Europie i na świecie natomiast, jeżeli nie mamy tych utworów nagranych, praktycznie ta muzyka istnieje tylko w książkach - podkreślił Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca Maxymilian Bylicki.

Dyrektor IMIT dodał, że do programu działalności, który realizuje NIFC oraz PWM w zakresie promocji muzyki polskiej, konieczny jest kolejny krok, czyli zachęcenie muzyków z całego świata, aby wprowadzili polskie utwory do repertuaru i wykonywali je.

       Misja i cele Konkursu
       Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie ma za zadanie promować tę część wielkiego dorobku muzyki polskiej XIX i XX wieku, która została zapomniana lub – z różnych powodów – jest mniej popularna w praktyce koncertowej. Konkurs ma przyczynić się do zaprezentowania szerokiej publiczności utworów na nowo odkrywanych, a także sprawić, aby owa niesłusznie zaniedbana spuścizna doczekała się należytego opracowania i nowych edycji. Nie mniej ważnym zadaniem Konkursu jest promowanie utalentowanych muzyków, którzy zdecydują się włączyć do swojego repertuaru mniej znane dzieła polskich kompozytorów. Celem konkursu jest również propagowanie wydarzeń artystycznych o zasięgu międzynarodowym, odbywających się w Polsce.

        Podstawowe założenia
        Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie będzie organizowany w cyklu dwuletnim z przeznaczeniem dla różnych obsad wykonawczych.

        Pierwsza edycja Konkursu odbędzie się w dwóch kategoriach – fortepian i zespoły kameralne. W Konkursie mogą uczestniczyć muzycy-instrumentaliści zgłaszający się indywidualnie oraz jako zespoły kameralne (od duetów po składy szesnastoosobowe). W Konkursie nie ma ograniczeń ze względu na wiek i obywatelstwo uczestników.

        Uczestnicy I edycji Konkursu będą prezentować w Konkursie utwory 50 polskich kompozytorów, tworzących głównie w XIX i XX wieku.

        Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach od 20 do 26 września 2019 roku w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie oraz na Uniwersytecie Rzeszowskim. Koncert Laureatów, połączony z ceremonią wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się 27 września 2019 roku w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie i zostanie powtórzony 29 września 2019 roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

        Zgłoszenia do Konkursu należy składać do 23 czerwca 2019 roku. Nie później niż miesiąc przed tym terminem zostaną zorganizowane eliminacje dla polskich uczestników Konkursu.

        Jury Konkursu będzie składać się z wybitnych polskich i zagranicznych muzyków oraz postaci życia muzycznego. Odrębnie w obu kategoriach Konkursu zostaną przyznane trzy nagrody główne: I nagroda – 20 000 EUR, II nagroda – 10 000 EUR, III nagroda – 5 000 EUR oraz trzy równorzędne wyróżnienia po 1500 EUR. Ponadto przyznane zostaną nagrody specjalne, indywidualne i inne nagrody pozaregulaminowe.

        Konkurs organizowany jest przez Instytut Muzyki i Tańca i współorganizowany przez Filharmonię Podkarpacką im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. Regulamin, ramowy harmonogram konkursu, formularze aplikacyjne, informacje o repertuarze, kompozytorach i materiałach nutowych oraz wszystkie aktualności dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie www.konkursmuzykipolskiej.pl