MOZART • SYMFONIE & DUO • NOWOTCZYŃSKA, ZDUNIK, MOŚ, EOK

        Spośród trzech dzieła Wolfganga Amadeusza Mozarta, prezentowanych w niniejszym albumie, dwa należą do tych najpopularniejszych w dziejach muzyki. Zamieszczona jako pierwsza na płycie wersja Symfonii koncertującej Es-dur KV 364/320d z udziałem wiolonczeli, rzuca nowe światło na tę wybitną wizytówkę epoki klasycyzmu, co sprawia, że na liczne melodyczne i kontrapunktyczne relacje solistów można spojrzeć z nowej, odświeżonej perspektywy. Duo G-dur na skrzypce i altówkę (wiolonczelę) KV 423, w którym partie obu instrumentalistów są niemal równorzędne, w całości odznacza się sporą swobodą rytmiczną, rzutującą w skrajnych częściach na ekspresję i motorykę, w środkowej zaś na potoczystość narracji. Album dopełnia Symfonia A-dur KV 201/186a, uznawana za jedno z najdojrzalszych dzieł młodego Mozarta. Dzieło imponuje wyjątkową przejrzystością formalną oraz fakturalno-polifonicznym bogactwem i jest zarazem jednym z najwybitniejszych przejawów geniuszu w odniesieniu do całego dorobku kompozytora.

        Znakomita obsada wykonawcza i niekonwencjonalne interpretacje Karoliny Nowotczyńskiej, Marcina Zdunika i Elbląskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Marka Mosia to dobry powód, by na nowo odkryć dzieła Wolfganga Amadeusza Mozarta.

DUX 1690                                   Total time: [69:20]

Wolfgang Amadeus Mozart
Symfonia koncertująca Es-dur na skrzypce, altówkę (wiolonczelę) i orkiestrę KV 364/320d (1779) (opracowanie partii wiolonczeli Marcin Zdunik) Sinfonia concertante in E flat major for violin, viola (cello) and orchestra, KV 364/320d (1779) (cello part arranged by Marcin Zdunik)
1. Allegro maestoso   [13:30]
2. Andante   [10:51]
3. Presto   [6:34]

Wolfgang Amadeus Mozart
I Duo G-dur na skrzypce i altówkę (wiolonczelę) KV 423 (1783) (opracowanie partii wiolonczeli Marcin Zdunik) Duo No. 1 in G major for violin and viola (cello), KV 423 (1783) (cello part arranged by Marcin Zdunik)
4. Allegro   [6:29]
5. Adagio   [3:56]
6. Rondeau: Allegro   [5:08]

Wolfgang Amadeus Mozart
XXIX Symfonia A-dur KV 201/186a (1774) Symphony No. 29 in A major, KV 201/186a (1774)
7. Allegro moderato   [6:51]
8. Andante   [7:34]
9. Menuetto: Allegretto – Trio   [3:09]
10. Allegro con spirito   [5:05]

Wykonawcy:
Elbląska Orkiestra Kameralna
Marek Moś /dyrygent/
Marcin Zdunik /wiolonczela/
Karolina Nowotczyńska /skrzypce/