OLCZAK • MEA SOLO AND CHAMBER MUSIC FOR ACCORDION

Mea for violin, cello and accordion • Acc-1 for accordion solo • Accotango for accordion solo • Kantata for soprano and two accordions • Trio hommage á Szymanowski for violin, guitar and accordion • Pozymk for four performers • Dzecné spiéwë z akordiona miniatures for children’s choir and accordion • Illur lakur for accordion and percussion

DUX 1598   Total time: [75:12]

Krzysztof Olczak
Mea for violin, cello and accordion
1. Mea for violin, cello and accordion  [9:58]

Krzysztof Olczak
Acc-1 for accordion solo
2. Acc-1 for accordion solo  [4:03]

Krzysztof Olczak
Accotango for accordion solo
3. Accotango for accordion solo  [6:59]

Krzysztof Olczak
Kantata for soprano and two accordions
4. Kantata for soprano and two accordions  [16:32]

Krzysztof Olczak
Trio hommage á Szymanowski for violin, guitar and accordion
5. Trio hommage á Szymanowski for violin, guitar and accordion  [10:51]

Krzysztof Olczak
Pozymk for four performers
6. Pozymk for four performers  [8:49]

Krzysztof Olczak
Dzecné spiéwë z akordiona miniatures for children’s choir and accordion
7. Bómk  [1:30]
8. Bôjczi cotczi Sowë  [2:16]
9. Bunkowô jazda  [1:03]
10. Czej do noska  [2:04]
11. Chwalisze  [1:49]
12. Kolibiónka dlô kota  [2:03]
13. Jaska  [1:08]
14. Szëkba wiatru[2:40]

Krzysztof Olczak
Illur lakur for accordion and percussion
15. Illur lakur for accordion and percussion  [3:23]

Wykonawcy:
Arkadiusz Skotnicki /perkusja/
Anna Fabrello /sopran/
Małgorzata Skorupa /skrzypce/
Anna Sawicka /wiolonczela/
Elżbieta Rosińska /akordeon/
Paweł Zagańczyk /akordeon/
Paweł Ratajek /akordeon/
Krzysztof Olczak /akordeon/
Monika Dżuła-Radkiewicz /gitara/
Aleksandra Kucharska-Szefler /sopran/
Katarzyna Czubek /flet prosty/
Tomasz Fopke /recytator/
Karolina Borowczyk /sopran/
Paulina Araśniewicz /sopran/
Ryszard Borysionek /akordeon/
Dorota Muża-Szlas /dyrygent/