KARAŁOW • THROUGH

Norweskie przysłowie mówi, że ten, kto wędruje, odkrywa nowe ścieżki. Czy można to zrobi dzięki muzyce? Wystarczy jedynie wyobraźnia i chęć wejścia w muzyczny świat Andrzeja Karałowa.
Andrzej Karałow to urodzony w 1991 r. pianista, kompozytor i improwizator. Od 2010 r. studiował na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina pod okiem prof. Bronisławy Kawalli i prof. Stanisława Moryto. Jest laureatem zarówno pianistycznych, jak i kompozytorskich konkursów w kraju i za granicą. W sezonie artystycznym 2018-2019 współpracował z London Philharmonic Orchestra during LPO.
Niniejszy album stanowi próbkę kompozytorskich umiejętności Andrzeja Karałowa, jednego z najbardziej wszechstronnych twórców młodej generacji.

DUX 1584     Total time: [58:21]

Andrzej Karałow
Sonata na skrzypce i fortepian (2012/2013)
1. Largo fantastico[6:45]
2. Allegro moderato — Presto e veloce  [5:09]
3. Presto mistico  [5:31]

Andrzej Karałow
Through na skrzypce, klarnet basowy, perkusję i fortepian (2016)
4. Surface  [5:07]
5. Prayer  [3:39]
6. Night Stream  [3:32]

Andrzej Karałow
Piano Trio na skrzypce, wiolonczelę (2014)
7. Allegro  [5:28]
8. Andante  [2:26]
9. Largo  [3:59]
10. Presto e veloce  [5:09]

Andrzej Karałow
Imploded Agglomeration na wiolonczelę, perkusję i fortepian (2017)
11. Circle  [3:24]
12. Sacred Place, Part I  [3:51]
13. Sacred Place, Part II  [4:08]

Wykonawcy:
Małgorzata Wasiucionek /skrzypce/
Łukasz Piotrowski /perkusja/
Roksana Kwaśnikowska /skrzypce/
Andrzej Karałow /fortepian/
Jacek Dziołak /klarnet basowy, perkusja/
Agata Łazarczyk /skrzypce/
Marianna Sikorska /wiolonczela/
Agata Bąk /wiolonczela/