FORREST • REQUIEM FOR THE LIVING

Skomponowane w 2013 roku Requiem for the Living Dana Forresta zostało zamówione przez the Hickory North Carolina Choral Society z okazji uczczenia jubileuszu 35-lecia jego artystycznej działalności. Premiera utworu spotkała się z aprobatą krytyka muzycznego Johna W. Lamberta, który zwrócił uwagę m.in. na zastosowane w kompozycji liczne pomysłowe rozwiązania rytmiczne. Pisząc Requiem Forrest dokonał też pewnych innowacji obejmujących sferę słowną. Obok typowych dla tradycyjnych mszy żałobnych tekstów łacińskich, kompozytor wprowadza mszalne cytaty, zazwyczaj nie pojawiające się w tradycyjnym requiem, a także krótkie fragmenty pochodzące z ksiąg Starego Testamentu (m.in. z Księgi Hioba). Niniejszy album obejmuje kompletne wykonanie wspomnianej wyżej kompozycji, będące jednym z pierwszych, studyjnych polskich wykonań muzyki amerykańskiego twórcy.

DUX 1573   Total time:            [42:01]


Dan Forrest
Requiem for the living
1. Introit – Kyrie                      [10:19]
2. Vanitas Vanitatum                [6:43]
3. Agnus Dei                            [6:49]
4. Sanctus                               [8:17]
5. Lux Aeterna                         [9:43]

Wykonawcy:
Rafał Majzner /tenor/
Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Jan Borowski /dyrygent/
Anna Ogińska /sopran/
Wiktoria Zawistowska /mezzosopran/