MIKOŁAJ GÓRECKI • MUZYKA KAMERALNA • TRIO ŚLĄSKIE, AUKSO

Tytuł "Zan Tontemiquico" zaczerpnięty jest z (...) wiersza autorstwa Tochihuitzina, księcia i poety, który żył na przełomie XIV i XV wieku. Wiersz napisany został w języku Náhuatl, którym mówiono na terenie obecnego Meksyku przed przybyciem Hiszpanów. Tytuł w wolnym tłumaczeniu znaczy "Przychodzimy po to tylko, aby śnić". Ten, zamykający album, programowy utwór na orkiestrę, znakomicie wykonany przez zespół Aukso pod dyrekcją Marka Mosia, poprzedzają dwie kompozycje dedykowane muzykom Tria Śląskiego. Trio Titanic, inspirowane jest całą paletą skojarzeń kulturowych, nie tylko muzycznych, obecnych w legendzie Titanica, w tym też poezją Czesława Miłosza. Pozbawione zaś odwołań programowych Trio Concertante, nagrane wspólnie z Aukso, to muzyka kaligraficznie oszczędna, a zarazem emocjonalnie bogata – złożona z silnie wyodrębnionych planów dźwiękowych. Utwory prezentują właściwe twórczości Mikołaja Góreckiego cechy; muzyczną erudycję, aluzyjność, nastrojowość, różnorodność stylistyczną.

CD DUX 1415 Total time: [50:49]

Mikołaj Górecki
Zan Tontemiquico na orkiestrę Zan Tontemiquico for orchestra
1. I ♩ = 36  [5:35]
2. II ♪ = 132  [5:50]
3. III = 60  [7:08]

Mikołaj Górecki
Trio concerto na klarnet, róg, fortepian i orkiestrę smyczkową Trio concerto for clarinet, horn, piano and string orchestra
4. Energico  [4:22]
5. Deciso  [6:07]
6. Lento espressivo  [5:52]

Mikołaj Górecki
Trio Titanic na klarnet, róg i fortepian Trio Titanic for clarinet, horn and piano
7. Lento espressivo  [5:55]
8. Quasi una burlesca. Vivace  [2:44]
9. Agitato  [7:04]


Wykonawcy:
Orkiestra Kameralna Aukso
Marek Moś /dyrygent/
Trio Śląskie: Joanna Domańska /fortepian/, Tadeusz Tomaszewski /waltornia/, Roman Widaszek /klarnet/

DUX 1415