HENRY PURCELL SUITES FOR HARPSICHORD

Kompozytorzy
Purcell, Henry ∎
Wykonawcy
Rzetecka-Niewiadomska, Ewa ∎
DUX 1437
• Suite No. 1 in G major, Z. 660 • Suite No. 2 in G minor, Z. 661 • Suite No. 3 in G major, Z. 662 • Suite No. 4 in A minor, Z. 663 • Suite No. 5 in C major, Z. 666 • Suite No. 6 in D major, Z. 667 • Suite No. 7 in D minor, Z. 668 • Suite No. 8 in F major, Z. 669

Twórczość wirginalistów angielskich (wirginał to mniejsza odmiana klawesynu) z przełomu XVI i XVII stulecia była inspiracją francuskiego stylu klawesynowego, który po kilkudziesięciu latach, już jako muzyka francuska, powrócił na Wyspy. W takiej dojrzałej formie został zaadoptowany przez najwybitniejszego kompozytora urodzonego w Anglii. Henry Purcell, świadom źródeł tej muzyki, wzbogacił ją kolejnymi nawiązaniami do rodzimych tradycji muzycznych i własną oryginalną techniką kompozytorską.
Nadzwyczaj staranne interpretacje ośmiu suit klawesynowych Purcella, dokonane przez Ewę Rzetecką-Niewiadomską, przekonująco potwierdzają kunszt i estetyczną wartość tych, pełnych uroku i stylistycznych smaczków, kompozycji, które jednak z powodów pozamuzycznych, znalazły się na marginesie głównego nurtu dziejów muzyki.

CD DUX 1437Total time: [54:34]
Henry Purcell
Suite No. 1 in G major, Z. 660
1. Prelude [0:42]
2. Almand [1:19]
3. Corant [1:01]
4. [Minuet] [1:07]

Henry Purcell
Suite No. 2 in G minor, Z. 661
5. Prelude [1:20]
6. [Almand] [4:03]
7. Corant [1:41]
8. Sarabandm [2:15]

Henry Purcell
Suite No. 3 in G major, Z. 662
9. Prelude [1:17]
10. Almand [3:30]
11. Courante [1:45]

Henry Purcell
Suite No. 4 in A minor, Z. 663
12. Prelude [0:53]
13. Almand [2:51]
14. Corante [1:32]
15. Saraband [1:48]

Henry Purcell
Suite No. 5 in C major, Z. 666
16. Prelude [1:12]
17. Almand [2:46]
18. Corant [1:09]
19. Saraband [1:21]

Henry Purcell
Suite No. 6 in D major, Z. 667
20. Prelude [0:57]
21. Almand [3:28]
22. [Hornpipe] [1:16]

Henry Purcell
Suite No. 7 in D minor, Z. 668
23. Almand ‘Bell-barr’ [5:21]
24. Corant [1:27]
25. Hornpipe [0:49]

Henry Purcell
Suite No. 8 in F major, Z. 669
26. Prelude [0:53]
27. Almand [3:23]
28. Courante [2:08]
29. Minuet [1:09]
Wykonawcy:
Ewa Rzetecka-Niewiadomska /klawesyn/

DUX, DUX 1437, 2017

Reżyseria nagrania: Krysztof Sztekmiler

 Płyte poleca Państwa uwadze  Anna Stopińska - Paja