DEBUSSY, ROUSSEL, HUYBRECHTS, SCHULHOFF

Early 20th Century Jewels

Kompozytorzy
Debussy, Claude ∎ , Huybrechts, Albert ∎ , Roussel, Albert ∎ , Schulhoff, Erwin ∎

Wykonawcy
Hofman, Koenraad ∎ , Kanda, Nozomi ∎ , Poskin, Didier ∎ , Procureur, Ingrid ∎ , Rubenstein, Daniel ∎

DUX 1340
• Sonata for Flute, Viola & Harp, L. 137 (1915) • Trio for Flute, Viola & Cello, Op. 40 (1929) • Sonatina for Flute & Viola (1934) • Concertino for Flute/Piccolo, Viola & Double Bass (1925)

Może najbardziej charakterystyczną cechą XX-wiecznego krajobrazu muzycznego jest pluralizm stylistyczny, przejawiający się nie tylko w obrębie licznych szkół i nurtów, lecz także w języku pojedynczych twórców, którzy niekrępowani dominującymi regułami kompozycji, sięgali po rozmaite środki ekspresji muzycznej. Do najistotniejszych zagadnień podejmowanych przez postromantycznych kompozytorów należała kwestia barwy, ważna zarówno dla przedwojennych impresjonistów, jak i przedstawicieli sonorystyki. Album prezentuje, w wykonaniu międzynarodowego grona muzyków związanych z belgijską szkołą wykonawczą, utwory z początku XX wieku, w których gra barwą odbywa się w przestrzeni kameralnej. Wiodącą tu parą instrumentów jest flet i altówka – para, która, znakomicie się uzupełniając, zainspirowała swym brzmieniem wielu kompozytorów; m.in. Debussiego, Huybrechtsa, Roussela, Schulhoffa.

CD DUX 1340Total time: [70:09]
Claude Debussy - Sonata for Flute, Viola & Harp, L. 137 (1915)
1. I Pastorale. Lento, dolce rubato[7:05]
2. II Interlude: Tempo di Minuetto[6:13]
3. III Finale. Allegro moderato ma risoluto[4:41]

Albert Roussel -Trio for Flute, Viola & Cello, Op. 40 (1929)
4. I Allegro grazioso [4:56]
5. II Andante [5:49]
6. III Allegro non troppo [5:01]

Albert Huybrechts -Sonatina for Flute & Viola (1934)
7. I Vif et joyeux [3:33]
8. II Tres lent [9:20]
9. III Animé, Vif et tres rythmé [6:58]

Erwin Schulhoff - Concertino for Flute/Piccolo, Viola & Double Bass (1925)
10. I Andante con moto[6:11]
11. II Furiant. Allegro furioso [3:28]
12. III Andante [4:20]
13. IV Rondino. Allegro gaio [2:17]

Wykonawcy:
Daniel Rubenstein /altówka/
Didier Poskin /wiolonczela/
Ingrid Procureur /harfa/
Koenraad Hofman /kontrabas/
Nozomi Kanda /flet/