XVI Koncert Wielkopostny "TRISTIA" w Krośnie

7 kwietnia 2019 r. godz. 18.00
Kościół OO. Franciszkanów
Pw. Nawiedzenia Najśw. Marii Panny w Krośnie

Krośnieńskie Towarzystwo Muzyczne
zaprasza na
XVI Koncert Wielkopostny „Tristia”
poświęcony pamięci
Władysława Sokołowicza (1902 – 1968), organisty, nauczyciela muzyki, animatora kultury

Wystąpią:
Irena Urbańska – artystka scen krakowskich – recytacje
Małgorzata Busz-Perkins – mezzosopran
Tomasz Piwowarski – tenor, organy
Zofia Trybus – skrzypce
Nikola Winiarska – wiolonczela
Maja Kruk – organy
Katarzyna Sytnik – skrzypce
Maciej Wulf – skrzypce
Mateusz Gałuszka – organy
Chór Mieszany I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie
pod dyr. Krzysztofa Trybusa
Bogdan Eibin – słowo

W programie:
Jan Kochanowski – Psałterz Dawidów ( fragmenty)
oraz utwory: J. S. Bacha, A. Stradelli, A. Vivaldiego, A. Corelliego,
Z. Kodaly’a, Wł. Sokołowicza i innych kompozytorów

Koncert dofinansowano ze środków gminy Miasto Krosno