Podkarpackie Misterium Wielkopostne w Niewodnej

Piątek, 23 lutego 2018 17:00 - 18:31

Kościół pw. Świętej Anny
Niewodna 20, 38-124 Niewodna
Zapraszamy do kościoła pw Św. Anny na Podkarpackie Misterium Wielkopostne oparte na Stacyjach Jerozolimskich odnalezionych w Niewodnej. Msza święta o godz. 17.00, po mszy zapraszamy na wspólne przeżywanie Męki Pańskiej poprzez śpiew.                                                                                            

Stacye Jerozolimskie zostały odnalezione w Niewodnej u p. Marii Świstak przez Bartosza Gałązkę - podkarpackiego Kolberga.
Stały się one inspiracją, a przede wszystkim fundamentem Podkarpackiego Misterium Wielkopostnego.
Drogę Krzyżową kiedyś nazywano właśnie Stacyami Jerozolimskimi. Konstrukcja nawiązuje do wystawianych w średniowieczu
Misteriów Męki Pańskiej. Wierni poprzez muzyczne rozważania podążają za Chrystusem drogą przez Mękę.
Stając się uczestnikami kolejnych Stacji nabożeństwa, wchodzą coraz głębiej w przeżywanie tej wielkiej tajemnicy.
Melodie i teksty stacji oraz większości pieśni zaczerpniętych do rozważań pochodzą z Podkarpacia.
Pieśni te mają wielowiekowy rodowód. Całość została uzupełniona tekstami pasyjnymi z Kancjonału Walentego z Brzozowa z XVI w.
Autorem projektu jest Barbara Bator. Misterium wykonywane jest z akompaniamentem średniowiecznej liry korbowej
( Symphonia, wzór z Cantigas de Santa Maria z XIII w.), pojawiają się również utwory tradycyjne wykonywane a capella.
Podążamy Drogą Krzyżową rozważając poprzez śpiew Mękę Jezusa Chrystusa.