Festiwal Muzyki Dawnej „Humanismus Carpathicus”

„Humanismus Carpathicus” to nowa inicjatywa artystyczna Fundacji Krośnieńskiej im. Ignacego Paderewskiego - pierwszy festiwal muzyki dawnej wykonywanej na instrumentach z epoki, odbywający się w południowym pasie Województwa Podkarpackiego. Jego nazwa stanowi odwołanie do dziedzictwa renesansowego humanizmu z tego terenu (Paweł z Krosna, Grzegorz z Sanoka czy Walenty z Brzozowa), charakteryzującego się nie tylko nawiązaniami do literatury i sztuki antyku, ale także poszukiwaniem prawd ogólnoludzkich, niezależnych od pochodzenia, narodowości czy wyznawanej religii. Przejawy tego sposobu myślenia odnajdujemy także w renesansowej kulturze muzycznej, opartej na uniwersalistycznie pojmowanych prawidłach sztuki kompozycji wielogłosowej, stosowanych zarówno w utworach religijnych, jak i świeckich. Umożliwiło to szeroką transmisję zróżnicowanego repertuaru muzycznego w kręgu całej cywilizacji łacińskiej - od Portugalii po Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie.

Festiwal „Humanismus Carpathicus” oprócz walorów czysto artystycznych posiada także aspekt edukacyjny. Wydarzeniu towarzyszyć będą wykłady poświęcone historii i estetyce muzycznej dawnych epok, a także warsztaty skierowane do amatorskich zespołów muzycznych. Ponadto projekt promuje dziedzictwo narodowe regionu Podkarpacia.
Kierownictwo artystyczne: dr hab. Marek Nahajowski
Koordynacja merytoryczna: Patrycja Domagalska-Kałuża

Koncerty odbędą się:
15 czerwca – Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli godz. 18.00
Koncert: "Terpsichore Musarum"

16 czerwca – Muzeum Podkarpackie w Krośnie godz. 18.00
Koncert: U źródeł "Zemsty". Muzyka czasów sporu granicznego

18 czerwca - Kościół p.w. NMP Królowej Polski w Korczynie godz. 12.00
Koncert: "Saeculum Aureum Musicae Poloniae"

W programie koncertów znajdzie się muzyka XVI i XVII wieku wykonana na instrumentach historycznych przez znakomitych artystów zespołu Filatura di Musica, którego debiutancka płyta została nominowana do prestiżowej nagrody fonograficznej Fryderyk 2021 w kategorii Album Roku Muzyka Dawna.

Skład zespołu:
Marek Nahajowski - flety podłużne, kier. artystyczne, prelekcje
Justyna Wójcikowska - flety podłużne
Magdalena Pilch - flety podłużne, flet traverso
Judyta Tupczyńska - skrzypce barokowe
Mateusz Kowalski - viola da gamba
Patrycja Domagalska-Kałuża - wirginał
Katarzyna Bienias - sopran
Katarzyna i Julia Borstyn - taniec (gościnnie)

Dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego

Partnerzy: Muzeum Historyczne - Pałac Dukla, Muzeum Podkarpackie, Parafia NMP Królowej Polski w Korczynie
Partnerzy medialni: Radio Rzeszów, TV Obiektyw, Klasyka na Podkarpaciu, tvKrosno.pl, tvPodkarpacie.pl, Podkarpacie24.pl

wstęp wolny!