Double Clarinet Concertos

Znakomitym prezentem nie tylko dla klarnecistów i muzyków grających na instrumentach dętych ale dla szerokiego grona miłośników mucyki klasycznej jest płyta „Double Clarinet Concertos” wydana niedawno nakładem DUX Recording Producers. Na płycie są zamieszczone nagrania trzech koncertów na dwa klarnety i orkiestrę. Są to kompozycje: Carla Philippa Stamitza (1745 -1801) – najstarszego syna Johanna Stamitza – skrzypka i kompozytora należącego do najważniejszych przedstawicieli szkoły mannheimskiej, Franza Antona Hoffmeistera ( 1754 – 1812) – austriackiego wydawcy i kompozytora działającego w Wiedniu, oraz Franza Krommera (1759 – 1831) – kompozytora, skrzypka oboisty i pianisty który działał głównie  także w Wiedniu. Utwory te powstały w czasie, kiedy klarnet na dobre zagościł w partyturach orkiestrowych, a tym samym coraz to częściej klarneciści zatrudniani byli do orkiestr.

Na przełomie XVIII i XIX wieku wprowadzone zostały zmiany w mechanizmie klarnetu, które zaowocowały nowym, wyróżniającym się dźwiękiem i pojawiła się grupa klarnecistów – wirtuozów, która oczekiwała od twórców nowych, popisowych koncertów na swój instrument. Temu zapotrzebowaniu wyszli naprzeciw wymienieni przed chwilą kompozytorzy. Wszystkie utwory znajdujące się na krążku posiadają piękne, śpiewne, miło brzmiące melodie a także dają solistom sporo możliwości do wirtuozowskich popisów. Niekwestionowane piękno tych utworów sprawiło, że wybrali je wyśmienici soliści Andrzej Godek i Barbara Borowicz. Zasługi pierwszego z wymienionych artystów dla kultury polskiej i popularyzacji klarnetu są nie do przecenienia. Jako solista i kameralista występował w wielu krajach europejskich i Ameryki Południowej. Dokonał wielu prawykonań utworów współczesnych polskich kompozytorów, a także nagrań dla Polskiego Radia i wielu wytwórni płytowych. Od 1975 roku prowadzi działalność pedagogiczną w Akademii Muzycznej w Krakowie – obecnie jako profesor zwyczajny w Katedrze Instrumentów Dętych Drewnianych i Akordeonu. Wychowanką prof. Andrzeja Godka jest Barbara Borowicz, która pod studiach w Akademii Muzycznej w Krakowie kontynuowała muzyczną edukację w Rzymie i Wiedniu. Artystka koncertuje regularnie w Europie, Ameryce Północnej, Australii Afryce i Azji. Jest laureatką wielu nagród na konkursach muzycznych w Polsce i za granicą. W 2014 roku rozpoczęła pracę jako wykładowca klarnetu w Akademii Muzycznej w Krakowie.

Projekt został zrealizowany w ramach Nagrody Województwa Małopolskiego „Ars Quaerendi” za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji Kultury. Głównym celem Nagrody „Ars Quaerendi” jest wskazanie i nagrodzenie tych przedstawicieli świata kultury, sztuki i nauki, którzy przełamując różnice pokoleniowe umieją dzielić się swoim doświadczeniem z młodymi następcami, a Ci, swoim młodzieńczym entuzjazmem, dają inspirację swoim Mistrzom.
Warto sięgnąć po ten krążek i posłuchać pięknej muzyki w wykonaniu wybitnych wirtuozów klarnetu – mistrza Andrzeja Godka i jego wychowanki Barbary Borowicz, oraz towarzyszących solistom Orkiestr Filharmonii Kaliskiej i Częstochowskiej pod dyrekcją Adama Klocka.