Wydrukuj tę stronę
Laureaci nagród Zarządu Województwa Podkarpackiego
Laureaci nagród Zarządu Województwa Podkarpackiego

Laureaci nagród Zarządu Województwa Podkarpackiego

Już po raz 20. wręczono nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego dla osób, które wyróżniają się działalnością w sferze kultury. Nagrody wręczono podczas uroczystej, jubileuszowej gali w Filharmonii Podkarpackiej. Otrzymali je indywidualni twórcy, działacze, a także zespoły. Były także medale i odznaki od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wręczenie nagród odbyło się 28 czerwca w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

Nagrody indywidualne za całokształt działalności otrzymali:

1.Jolanta Nord z Rzeszowa - aktorka
2.Włodzimierz Piętal z Rzeszowa - artysta plastyk
3.Bogdan Kaczmar z Rzeszowa - muzealnik
4.Romuald Kalinowski z Rzeszowa - choreograf i kierownik artystyczny ZPiT "Resovia Saltans"
5.Stanisław Żyracki z Rzeszowa - dziennikarz, współorganizator działań Chóru "Pueri Cantores Resovienses"
6.Stanisław Ożóg  z Rzeszowa - artysta grafik, ilustrator
7.Wiesław Grzegorczyk z Rzeszowa - artysta plastyk, plakacista
8.Alfred Budzyński z Wysokiej - pisarz, humanista, autor opowiadań o życiu Dzieci Zamojszczyzny                     
9.Wacław Jamer z Jasła - regionalista, dokumentuje wydarzenia i działalność Chóru Męskiego "Echo" z Jasła

Nagrody indywidualne za szczególne osiągnięcia otrzymali:

1.Zdzisław Magoń z Kraczkowej - muzyk, aranżer, dyrygent, założyciel i kierownik artystyczny Chóru i Orkiestry Kameralnej Nicolaus w Kraczkowej
2.Monika Brewczak z Sanoka - muzyk, dyrygent, chórmistrz, założycielka i kierownik artystyczny zespołu "Soul" w Sanoku
3.Marcin Świerad z Wielopola Skrzyńskiego - organizator i pomysłodawca wydarzeń kulturalnych w Wielopolu Skrzyńskim, zwłaszcza na rzecz promocji twórczości Tadeusza Kantora


Nagrody zbiorowe za całokształt działalności otrzymmali:

1.Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej - od 1995 roku prowadzi działalność na rzecz Muzeum, które w b.r. obchodzi jubileusz 50-lecia działalności.
2.Lucyna i Henryk Rudawscy z Przemysla - muzycy współpracujący głównie z ZPiT "Przemyśl", organizatorzy XVII esycji Międzynarodowych Warszatów Gospel w Przemyślu i III edycji Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Kalwarii Pacławskiej.
3.Zespół Ludowy Kombornia z Korczyny - obchodzi jubileusz 15-lecia działalności artystycznej, popularyzuje muzykę ludową Pogórza Karpackiego w kraju i za granicą.

Nagrody zbiorowe za szczególne osiągnięcia otrzymali:

1.Kwartet Gitarowy Felice z Jarosławia - zespół tworzą wybitnie uzdolnieni uczniowie Szkoły Muzycznej II stopnia Towarzystwa Muzycznego w Jarosławiu.
2.Zespół Pieśni i Tańca „Lubenka” z Lubeni - wielopokoleniowy amatorski zespół, który działa od 40. lat.
3.Podkarpacki Chór Męski z Rzeszowa - wykonuje a'capella muzykę sakralną, w tym cerkiewną.
4.Zespół Muzyki Dawnej i Tradycyjnej Vox Angeli z Rzeszowa - od 16 lat gra muzykę  dawną polskiego i europejskiego średniowiecza. W instrumentarium zespołu znajdują się rekonstrukcje historycznych instrumentów z Pracowni Leszka Pelca i Lucjana Kościółka. Równie ważna jest muzyka tradycyjna Podkarpacia, którą zespół odtwarza w formach niestylizowanych promując tym samym bogactwo muzyczne regionu.

W czasie uroczystości wręczone zostały też, przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  brązowe medale "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Otrzymali je długoletni tancerze Zespołu Pieśni i Tańca "Rzeszowiacy"  : Maria Orłowska i Janusz Wołoszczak. Medal otrzymał również Związek Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie, który obchodzi jubileusz 50-lecia. Jakub Jurek z Mielca otrzymał honorowa odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej" przyznawaną również przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kolejnym nagrodzonym podczas gali był Eliasz Dyrow z Jarosławia, któremu Marszałek Województwa Podkarpackiego przyznał stypendium twórcze. Stypendium otrzymał również Henryk Hryniewicki z Rzeszowa.

Wszystkim laureatom i odznaczonym gratulujemy serdecznie.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Udostępnianie, wykorzystywanie, kopiowanie jakichkolwiek materiałów znajdujących się na tej stronie bez zezwolenia zabronione.
Copyright by KLASYKA NA PODKARPACIU | Created by Studio Nexim | www.nexim.net