Wydrukuj tę stronę
Znamy laureatów XXV Konkursu Kompozytorskiego im. A. Didura

Znamy laureatów XXV Konkursu Kompozytorskiego im. A. Didura

Biuro Organizacyjne XXVII Festiwalu im. Adama Didura ogłosiło XXV Ogólnopolski Otwarty Konkurs Kompozytorski im. Adama Didura dla twórców, którzy do 31 grudnia 2017 r. nie ukończą 30. roku życia. Tematem konkursu jest pieśń, aria na głos solowy z towarzyszeniem fortepianu lub kwartetu smyczkowego.

Prace opatrzone godłem  należało przesłać pod adres: Sanocki Dom Kultury, ul. Mickiewicza 24, 38-500 Sanok. Termin nadsyłania prac upłynął 24 sierpnia 2017 r. Wewnątrz koperty opatrzonej godłem, zawierającej kompozycję konkursową, powinna znajdować się zamknięta koperta opatrzona tym samym godłem z krótką insformacją o kompozytorze, 2 zdjęcia, opis utworu dotyczący wskazówek interpretacyjnych, adres domowy , adres do korespondencji i numer telefonu. Do Konkursu były kwalifikowane tylko prace niepublikowane, niewykonywane, nienagrywane i nienagradzane. Nagrodzone kompozycje stanowią własność Sanockiego Domu Kultury i wszelkie wykonania, publikacje winne być uzgodnione z organizatorem Konkursu.

Ogólna suma nagród wynosi 5000 zł. O podziale nagród decyduje jury konkursu. Termin rozstrzygnięcia konkursu : 31 sierpnia 2017 r. W tym dniu Jury w składzie: prof. Eugeniusz Knapik (przewodniczący), prof. Wojciech Widłak, dr hab. Wojciech Ziemowit Zych, po zapoznaniu się z nadesłanymi na konkurs partyturami w liczbie 18 oraz po wnikliwej dyskusji postanowiło: 

- przyznać I nagrodę w wysokosci 2500 PLN utworowi "...Wybrzeża ciszy..." na mezzosopran i kwartet smyczkowy, godło "MSCH90",

- przyznać II nagrodę w wysokości 1500 PLN utworowi "Słowik i kruk" na mezzosopran i fortepian (do tekstu Bożeny Boby-Dyga), godło "AKL564728"

- przyznać wyróżnienie w wysokości 1000 PLN utworowi "Iść pod piarg" do słów Karola Wojtyły na mezzosopran z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego, godło "Decruck".

Jedna partytura (Bezimienne groby, godło "UNUM") nie spełniała wymogów regulaminowych Konkursu dotyczących obsady.

Po otwarciu kopert stwierdzono, że:

- zdobywcą I nagrody  jest Michał Schäfer (godło: "MSCH90"),

- zdobywcą II nagrody jest Maciej Zimka (godło: "AKL564728")

- wyróżnienie otryzmał Piotr Pudełko (godło:"Decdruck")

Wręcznie nagród i prawykonanie najlepszej kompozycji nastąpi podczas XXVII Festiwalu im. Adama Didura.

Wszelkie informacje o Festiwalu i Konkursie znajdą Państwo na stronie  www.sdksanok.pl

Zwycięzcom gratulujemy serdecznie.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Udostępnianie, wykorzystywanie, kopiowanie jakichkolwiek materiałów znajdujących się na tej stronie bez zezwolenia zabronione.
Copyright by KLASYKA NA PODKARPACIU | Created by Studio Nexim | www.nexim.net